Atliekame plataus profilio pastatų griovimo, ardymo, demontavimo darbus mechanizuotu arba rankiniu būdu. Demontuojame pamatus. Išvežame statybinį laužą, išpjauname nereikalingus, senus medžius, išlyginame, sutvarkome teritoriją po darbų.

Ardome, griauname įvairių konstrukcijų perdangas, sienas, grindis.

Galime išvežti tik statybinį laužą, susikaupusį po remontų!

Dirbame greitai ir profesionaliai, turime didelę patirtį!

 

PASTATŲ ARDYMO IR GRIOVIMO DARBAI

 • Pastatų ardymas ir griovimas susideda iš šių pagrindinių etapų:
 • pastatų paruošimas griovimui;
 • išorės inžinerinių tinklų atjungimas;
 • griovimo darbų eiliškumo nustatymas;
 • griovimo darbų būdo parinkimas, mechanizmų parinkimas;
 • esamų konstrukcijų pjaustymas ir skaldymas;
 • išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas;
 • statybinių atliekų nuleidimas žemyn, pakrovimas į autotransportą ir transportavimas;
 • statinių griovimas šalia esamų pastatų;
 • darbo saugos ypatumai griaunant statinius;
 • statybinių atliekų utilizavimas.

Griauti – lengviau, negu statyti. Ši liaudies išmintis šiandienėje statyboje ne visada pasiteisina. Mat norint tinkamai išardyti senąjį pastatą, reikia ne mažiau žinių, nei jį statant. Pastatų griovimas reikalauja didelių investicijų šiuolaikinei griovimo technikai įsigyti, aukštos kvalifikacijos darbuotojų bei specialių darbuotojųmokymų ir pasirengimo atlikti šiuos darbus. Pastatų griovimas – tai įvairios paskirties pastatų išardymo darbai. Pastatų griovimas – sudėtingas procesas, susijęs su visa eile pavojų, todėl šie darbai turi būti organizuojami taip, kad juos atliekantys darbuotojai būtų saugūs. Griovimo ir demontavimo darbų vietoje ypač turi būti paisoma šių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų: teritorija turi būti aptverta, kad į ją nepatektų ir griovimo metu nenukentėtų pašaliniai asmenys, turi būti nustatomos pavojingos zonos ir apribojamas darbuotojų patekimas į pavojingas zonas. Pastatų griovimui įprastai naudojama sunkioji technika – ekskavatoriai ilgąja strėle su hidraulinėmis žirklėmis ir trupintuvais bei ekskavatoriai su hidrauliniu plaktu, kuri labai greitai ir efektingai sukarpo pačias

storiausiais gelžbetonines perdangas, įvairiausių dydžių kolonas, per trumpą laiką išgriauna sienas. Su šiuolaikine specialiąją griovimo technika galima išgriauti net ir labai didelius pramoninius pastatus, technika yra pritaikyta dirbti įvairiomis, net labai sudėtingomis demontavimo sąlygomis, pavyzdžiui ankštose vietose cechų viduje ar šalia kitų pastatų.

Be pastatų griovimo dažnai yra atliekamas pastatų išmontavimas. Pastatų išmontavimas gali būti tas pats, kaip ir pastatų griovimas, tik darbų eigoje ardymas gali vykti kiek kitaip. Jei pastatų griovimas vyksta nuosekliai iš eilės, nesiekiant išsaugoti tam tikrų pastato elementų ar atskirų detalių ir konstrukcijų, tai pastatų išmontavimas gali būti ardymas, siekiant išsaugoti tam tikras detales ar net visą statinį kuo mažiau pažeidžiant. Tam tikrais atvejais, ypač tada, kai statinys yra laikinas, jis gali būti išmontuojamas ištisomis konstrukcijomis. Tokio išmontavimo metu stengiamasi nepažeisti jokių statinio elementų, tuo pačiu metu išsaugant ir visą statinio apdailą. Net jei statinys ir nėra laikinas, yra pastatytas ant pamato, jo išmontavimo darbai taip pat gali būti atliekami. Išmontuojami gali būti: pastatyti ir nebaigti statyti statiniai (išskyrus kultūros paveldo statinius), kai išmontuoti pageidauja pats savininkas, kai tai numatyta teritorijų planavimo dokumentuose, kai baigėsi laikino statinio naudojimo terminas, kai statinys arba jo dalis yra fiziškai susidėvėję ir kelia grėsmę žmonėms ir aplinkai arba kai statinys yra pastatytas arba statomas savavališkai (išmontuojamas teismo sprendimu per nustatytą laiką).

Rangovas griovimo darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą darbų technologijos (vykdymo) projektą. Darbams turi vadovauti atestuotas techninis darbuotojas. Prieš pradedant griovimo ir ardymo darbus, apžiūrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos, pastatomi perspėjamieji ženklai ir užrašai. Pastatas turi būti neeksploatuojamas. Griaunamo pastato teritorija turi būti aptverta laikina tvora. Būtina įvertinti, kad ardymo metu pastate gali atsirasti nenumatytųdeformacijų, galinčių turėti įtakos konstrukcijų pastovumui, todėl ardant konstrukcijas būtina stebėti, kad pašalinus jas, neįvyktų kitų pastato elementų griūtis. Jei ardymui naudojamas kranas, didžiausia ardomo elemento masė neturi viršyti pusės krano keliamosios galios.

Pradedant ardyti, pirmiausiai nuo stogo nuimami visi įrenginiai (ventiliatoriai, deflektoriai ir kt.), po to ardoma stogo danga. Ritininė stogo danga supjaustoma 50–100 cm pločio juostomis ir ardoma nuo viršaus karnizo link. Vienetinių medžiagų stogo danga ardoma atvirkštine tvarka negu buvo sudėta. Pirmiausia nuimami kraigo elementai, vėliau eilėmis – vienetinė stogo danga (lakštai, čerpės ir pan.) ir skardos stogo detalės. Nuo lakštinės dangos pirmiausia ištraukiami vinys, nuo čerpių dangos nuimamos tvirtinimo detalės ir nuimamas kraigas. Tada eilėmis lakštai ar čerpės ir pabaigiant stogo ardymo darbus nuimamos skardinės detalės. Stogo konstrukcijos medinės dalys pradedamos ardyti nuo grebėstų.

Mūro sienas geriausia ardyti dideliais blokais. Blokai nuo sienos atkertami pneumatiniais plaktais arba atpjaunami diskiniais pjūklais ir specialia įranga užkabinami ant krano kablio. Rankiniu būdu plytų mūrinys ardomas eilėmis pneumatiniais plaktais. Mūrinės sienos gali būti nuverčiamos traktoriaus ir lynųpagalba. Lynai turi būti ne trumpesni už tris griaunamos sienos aukščius. Jei mūrinys sumūrytas žemos markės skiediniu, griaunama iš anksto klodo neatkirtus, jei skiedinys stiprus – prie pamato atkapojama 1/4 sienos storio juosta.

Medinės grindys išardomos prieš perdangų ardymą, o cementbetoninės ar asfaltbetoninės – kartu su perdanga. Kai perdangos monolitinio gelžbetonio, pirmiausia ardoma perdanga, po to

laikančios sijos. Ardant ruožais, atmušamas armatūros apsauginis sluoksnis, armatūra, kur reikia,

nupjaustoma. Kai ardymo darbams naudojami kėlimo mechanizmai, didžiausia ardomo elemento masė neturi viršyti pusės kėlimo mechanizmo keliamosios galios. Surenkamosios gelžbetonio konstrukcijosardomos atvirkščia tvarka nei buvo sumontuotos. Ardant perdangas, būtina užtikrinti pastato sienų stabilumą. Reikia nepamiršti papildomai paremti sienas, kad jos būtų stabilesnės.

Nugriovus statinį, pastatų griovimo darbai tuo nesibaigia. Po griovimo lieka statybinis laužas, daug statybinių atliekų. Griovimo aikštelėje likęs statybinis laužas, betono duženos, kai kurios kitos atliekos paprastai išvežamos perdirbimui į skaldą. Perdirbimui netinkamos statybinės atliekos išvežamos utilizacijai. Po visų atliktų griovimo, smulkinimo ir utilizavimo darbų turi būti išvaloma ir sutvarkoma buvusio statinio teritorija.